Online Admission

1. Fully charged Quota ( पूर्ण शुल्किय कोटा ) Admission Form

Form Closed

2. Discounted Quota ( सहुलियत कोटा ) Admission Form

Apply Online

NOTE:
फारम भर्ने अन्तिम मिति २०७७/०५/१८ साँझ ५ बजे सम्म
फारम शुल्क रु. ८०० तल उल्लेखित बैंक अथवा Online मार्फत जम्मा गरि सो भौचरको फोटो scan गरि माथि उल्लेखित Bank Voucher मा अपलोड गर्न अनुरोध गरिन्छ
Bank Details
Bank Name: Nepal Bank Ltd.
A/c No. : 07400106585880000001
A/c Name : शहिद नेत्रलाल अभागी प्राबिधिक शिक्षालय
Branch: सल्यान

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *